Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: I Ns 280/23

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 12.02.2024,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Mirosława Gąsiorowski, Józefa Gościmińska, Marianna Gościmińska

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach toczy się postępowanie w sprawie I Ns 280/23 z wniosku Mirosławy Gąsiorowskiej o stwierdzenie, że wnioskodawczyni nabyła przez zasiedzenie z dniem 21 grudnia 2016 roku własność nieruchomości gruntowej położonej w Wójtowej, gmina Lipinki, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 369o pow. 0,0,9099 ha.

Zgodnie z treścią sporządzonego wykazu synchronizacyjnego –działka gruntowa l. kat 227/9 o powierzchni 1,5343 ha podzieliła się między innymi na działki gruntowe 227/9 i 227/22, następnie z tych działek gruntowych powstała działka ewidencyjna nr 369 o powierzchni 0,9099 ha.

Działka gruntowa l. kat 227/9 zgodnie z treścią arkusza posiadłości gruntowej stanowiła własność Józefy Gościmińskiej, Marianny Gościmińskiej i Anieli Krzysztofiak po 1/3 części.

Wzywa się spadkobierców właścicieli Józefy Gościmińskiej i Marianny Gościmińskiej bądź ich następców prawnych oraz wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili w Sądzie Rejonowym w Gorlicach i udowodnili swe prawa, albowiem w przeciwnym wypadku postępowanie będzie się toczyć bez ich udziału.

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 12.05.2024