Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 6357/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 02.04.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Credit Agricole Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, Robert Kolasiński

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 6357/23

POSTANOWIENIE
Dnia 14 marca 2024 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Miłosz Sikora

po rozpoznaniu: 14 marca 2024 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa: Credit Agricole Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko pozwanemu: Robertowi Kolasińskiemu

w przedmiocie: wniosku o ustanowienie kuratora

postanawia:

1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Roberta Kolasińskiego kuratora w osobie sekretarza sądowego Aleksandry Grusiewicz;
2. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, w budynku urzędu gminy, właściwego ze względu na ostatni adres zamieszkania pozwanego Roberta Kolasińskiego, budynku Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz dzienniku EBOS.PL, o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono i jej przedmiotu, na okres jednego miesiąca. .

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 03.05.2024