Niedziela, 23 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5963
Niedziela, 23 czerwca 2024
Sygnatura akt: Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 07.06.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Patrycji Łuczak

O TREŚCI

SSygnatura akt I C 691/23
POSTANOWIENIE
Łódź, dnia 27 maja 2024 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodniczący Sędzia Ewa Szuster-Luszyńska
po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2024 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Miasta Łódź
przeciwko Patrycji Łuczak
o zapłatę
w przedmiocie wniosku wnioskodawcy o ustanowienie kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu Patrycji Łuczak

postanawia:
1. podjąć postępowanie w sprawie;
2. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Patrycji Łuczak - kuratora w osobie Rafała Łapota, adres korespondencyjny Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny, Łódź al. Kościuszki 107/109;
3. dokonać publicznie ogłoszeń w budynku i portalu informacyjnym Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, serwisie ebos.pl i lokalu Urzędu Miasta Łodzi o ustanowieniu kuratora przez okres jednego miesiąca z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 08.07.2024