Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024
Sygnatura akt: I Co 1213/22

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 03.07.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: ENDOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

O TREŚCI

Na mocy art. 802 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adwokat Anny Ptaszyńskiej prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ozorkowie przy ulicy Nowe Miasto 4 do reprezentowania dłużnej spółki ENDOM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000289471) w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Tomasza Banacha pod sygn. akt Km 389/16 i Km 600/17.

Pisma wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 08.08.2024