Piątek 22 czerwca 2018 Wydanie nr 3770
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 153/165 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 05.01.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi O treści

Postanowieniem z dnia 2 styczna 2017r Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny postanowił:
1. zezwolić wnioskodawcy - Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2005 zł (dwa tysiące pięć złotych) tytułem odszkodowania za nieruchomość (przejętą na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego) ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego, znak GN.V.7570/322/2011/SJ, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona osobie, które wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości położoną w obrębie Kębliny, gminie Zgierz, powiecie zgierskim, województwie łódzkim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 349/8 o powierzchni 0,0008 ha, tytułem odszkodowania za wywłaszczenie przedmiotowej działki;
2. dokonać na okres 6 miesięcy w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi, w budynku Urzędu Gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości oraz w serwisie internetowym EBOS.pl ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa,
3. /…/
4. /…/
5. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem
w sprawie.

Miejscowość: Kębliny Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 05.07.2017

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.