Niedziela 20 maja 2018 Wydanie nr 3737
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 123/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 09.01.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: nieruchomości oznaczonej nr działki 517/7 położonych w obrębie Komorów, gminie Tomaszów Mazowiecki, tytułem odszkodowania za wywłaszczenie przedmiotowej działki; O treści

XVIII Ns 123/16
POSTANOWIENIE
Dnia 2 stycznia 2017 roku
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie
Przewodniczący: SSR Anna Domarecka
po rozpoznaniu: 2 stycznia 2017 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi
przy udziale: Haliny Jaworskiej
o: zapłatę
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:
1.zezwolić Województwu Łódzkiemu - Zarządowi Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1318,50 zł tytułem odszkodowania za część nieruchomości (przejętą na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego) ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego, znak GN.V.7570/2508/2/2012/DGa, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona osobie, które wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości oznaczonej nr działki 517/7 położonych w obrębie Komorów, gminie Tomaszów Mazowiecki, tytułem odszkodowania za wywłaszczenie przedmiotowej działki;
2. …………………………………………………..
3. …………………………………………………….
4. ………………………………………………….
5. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem
w sprawie.

Wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
Sędzia:

Miejscowość: Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 09.07.2017

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.