Poniedziałek 18 czerwca 2018 Wydanie nr 3766
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 222/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 09.01.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi oraz nieznanych wierzycieli O treści

1. zezwolić Skarbowi Państwa – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1503,75 zł tytułem odszkodowania za nieruchomość (przejętą na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego) ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego, znak GN.V.7570/1048/2012/AP, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona osobie, które wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości położonej w obrębie Stawiszcze, oznaczonej jako działka nr 361/2 o powierzchni 0,1200 ha tytułem odszkodowania za wywłaszczenie przedmiotowej działki;
2. dokonać na okres 6 miesięcy w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi, w budynku Urzędu Gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości oraz w serwisie internetowym EBOS.pl ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa,
3. przyznać Ewelinie Matusiak - kuratorowi dla nieznanego z imienia i nazwiska właściciela nieruchomości opisanej w p. 1, pracownikowi XVIII wydziału Cywilnego tutejszego Sądu wynagrodzenie w kwocie 240,00 zł (dwieście czterdzieści złotych)
4. wypłacić Ewelinie Matusiak - kuratorowi dla nieznanego z imienia i nazwiska właściciela nieruchomości opisanej w p. 1, pracownikowi XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ze środków Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi kwotę 240,00 zł (dwieście czterdzieści złotych) tytułem wynagrodzenia przyznanego w punkcie 3 postanowienia,
5. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem
w sprawie.
Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Stawiszcze Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 13.07.2017

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.