Piątek 22 czerwca 2018 Wydanie nr 3770
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 177/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 17.01.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Ryszarda Lesiuka O treści

Postanowieniem z dnia 04 stycznia 2017 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił:
1. zezwolić Ryszardowi Lesiukowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1703 zł (jeden tysiąc siedemset trzy złote) tytułem częściowego podziału majątku likwidowanej spółki jaki przypada jej udziałowcowi, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona wskazanemu we wniosku podmiotowi bez żadnych warunków;
2. dokonać na okres 6 miesięcy w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi, w budynku Urzędu Gminy właściwego ze względu na siedzibę likwidowanej spółki oraz w serwisie internetowym EBOS.pl ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa;
3. przyznać Annie Zienterskiej - kuratorowi nieznanych wierzycieli podziału majątku likwidowanej spółki, pracownikowi XVIII wydziału Cywilnego tutejszego Sądu wynagrodzenie w kwocie 240,00 zł (dwieście czterdzieści złotych);
4. wypłacić Annie Zienterskiej - kuratorowi nieznanych wierzycieli podziału majątku likwidowanej spółki, pracownikowi XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ze środków Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi kwotę 240,00 zł (dwieście czterdzieści złotych) tytułem wynagrodzenia przyznanego w punkcie 3 postanowienia,
5. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem
w sprawie.

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 17.07.2017

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.