Czwartek 24 maja 2018 Wydanie nr 3741
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 240/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 02.02.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi O treści

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2017r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił:
1. zezwolić Województwu Łódzkiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.392,00 zł (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) tytułem odszkodowania za część nieruchomości nabytą z mocy prawa przez Województwo Łódzkie położoną w obrębie Bolimów, gminie Bolimów, powiecie skierniewickim, województwie łódzkim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 366/1 o powierzchni 0,0063 ha, w udziale wynoszącym ½ części we współwłasności, z tym zastrzeżeniem, że przedmiot depozytu ma być wydany spadkobiercom Marianny Czerwińskiej lub innej osobie, która na dzień 24.11.2014 roku, tj. na dzień wydania decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 449/14 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykaże się tytułem prawnym co do udziału ½ części we współwłasności przedmiotowej nieruchomości lub jej następcom prawnym;
2. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.

Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Bolimów Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 02.08.2017

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.