Piątek 22 czerwca 2018 Wydanie nr 3770
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 231/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 03.02.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie
Przewodniczący: SSR Monika Skibińska
po rozpoznaniu: 16 grudnia 2016 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi
przy udziale:
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:
1. zezwolić wnioskodawcy Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 854,50 zł (osiemset pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) tytułem odszkodowania za nieruchomość ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego, znak GN.V.7570/1845/1/2011/WCh, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona osobie, które wykaże się tytułem prawnym do udziału wynoszącego 15/30 części we współwłasności nieruchomości oznaczonej nr działki 296/2 położonych w obrębie Kolonia Kruszewiec, powiecie opoczyńskim, województwie łódzkim, tytułem odszkodowania za wywłaszczenie przedmiotowej działki;
2. …,
3. …,
5. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem
w sprawie.

Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 10 lat od złożenia, od upływy 6 miesięcznego okresu w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Kolonia Kruszewiec Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 03.08.2017

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.