Niedziela 20 maja 2018 Wydanie nr 3737
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 309/15 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 03.02.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie
Przewodniczący: SSR Monika Skibińska
po rozpoznaniu: 16 listopada 2016 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Skarbu Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
przy udziale: Józefa Stryjaka, nieznanych wierzycieli
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:
1. zezwolić Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5 131,00 zł (pięć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych) tytułem odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości, przeznaczonej pod budowę drogi ekspresowej S-8, położonej w obrębie 28 Swoboda, gminie Lututów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 83/1 o powierzchni 0,0299ha, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 18 września 2015 roku, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona uprawnionemu podmiotowi, który wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości wg stanu na dzień 22 września 2011 tj. na dzień wydania decyzji Wojewody Łódzkiego nr 253/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
2. …;
3. …;
4. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.


Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 10 lat od złożenia, od upływy 6 miesięcznego okresu w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Swoboda Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 03.08.2017

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.