Wtorek 19 czerwca 2018 Wydanie nr 3767
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II K 644/16 Sąd Rejonowy w Zgierzu
II Wydział Karny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 24.02.2017

W sprawie: wyrok-inne

Dotyczy: Warda Leszek O treści

Sygn. akt II K 644/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Dnia 9 stycznia 2017 roku
Sąd Rejonowy w Zgierzu, w II Wydziale Karnym, w składzie:
Przewodniczący: Sędzia S. R. Joanna Dębowska
Protokolant: st. sekr. sąd. Ewelina Franczak
przy udziale Prokuratora ----------------------------------------------------------------------
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2017 roku -----------------------------
sprawy Leszka WARDY, syna Jana i Eleonory
z domu Kociak, urodzonego w dniu 1 lutego 1979 roku w Głownie, oskarżonego o to, że: ------------------------------------------------------------------------
w dniu 3 kwietnia 2016 roku w Boczkach Zarzecznych, gm. Głowno, pow. zgierskiego, woj. łódzkiego będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Łowiczu sygn. akt. II K 104/06 za przestępstwo z art. 178 a § 1 k.k. prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, w postaci samochodu marki Renault 19 o numerze rejestracyjnym EZG 21892 znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażającym się wartościami: I- 0,47 mg/l, II - 0,45 mg/l, III- 0,44 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu oraz nie stosując się do decyzji Starosty Zgierskiego nr KM.5520/26/2006 dotyczącej cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii „B i C\" z przyczyn zdrowotnych. to jest o czyn z art. 178 a § 1 i 4 k. k. i art. 180 a k. k. w zw. z art. 11 § 2 k. k. ---------------------
1. oskarżonego Leszka Wardę uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyczerpującego dyspozycję art. 178 a § 1 i 4 k. k. i art. 180 a k. k. w zw. z art. 11 § 2 k. k. i za to na podstawie art. 178 a § 4 k. k. w zw. z art. 11 § 3 k. k. wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności; --------------
2. na podstawie art. 42 § 3 k. k. orzeka wobec oskarżonego środek karny pod postacią zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego dożywotnio; ------------------------------------------------------------------------
3. na podstawie art. 43a § 2 k. k. orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10 000 (dziesięciu tysięcy) złotych; ------------------------------------------------
4. na podstawie art. 43b k. k. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści w Dzienniku Wyroków i Ogłoszeń Sądowych „Ebos.pl” (www.ebos.pl) na okres 1 (jednego) miesiąca; ------------------
5. zwalnia oskarżonego od obowiązku ponoszenia kosztów postępowania w sprawie, które to koszty przejmuje na rachunek Skarb Państwa. ----------------------

Miejscowość: Boczki Zarzeczne Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 24.03.2017

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.