Sobota 21 kwietnia 2018 Wydanie nr 3708
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 73/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVII Wydział Karny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 04.04.2017

W sprawie: uznanie za zmarłego

O treści

XVIII Ns 73/16
POSTANOWIENIE
Dnia 24 marca 2017 roku
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie
Przewodniczący: SSR Anna Domarecka
po rozpoznaniu: 24 marca 2017 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Towarzystwo Handlu Zagranicznego Skórimpex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Łodzi
przy udziale: nieznanych wierzycieli
o:zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
1.zezwolić Towarzystwu Handlowu Zagranicznego Skórimpex Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 605 zł (sześćset pięć złotych) tytułem częściowego podziału majątku likwidowanej spółki jaki przypada jej byłemu udziałowcowi Ewie Maciak, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona spadkobiercom Ewy Maciak po złożenie wniosku od dokonanie takiej wypłaty;
2. …………………………………………………..;
3. …………………………………………………..;
4. …………………………………………………..,
5. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem
w sprawie.
Wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
Sędzia:

Miejscowość: Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 04.10.2017

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.