Sobota 21 kwietnia 2018 Wydanie nr 3708
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II K 812/16 Sąd Rejonowy w Pabianicach
II Wydział Karny
ul. Partyzancka 105/127
95-200 Pabianice

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 12.04.2017

W sprawie: termin posiedzenia sądu

Dotyczy: Alicji Pacer O treści

Sąd Rejonowy w Pabianicach II Wydział Karny w sprawie przeciwko Alicji Pacer oskarżonej za czyn z art. 286 § 1 kk w związku z art. 12 kk, sygn. akt II K 812/16 zawiadamia pokrzywdzonych, to jest: Wojciecha Kaczmarkka, Edytę Piątkowską, Agnieszkę Timler-Szeląg, Justynę Kosińską, Bartosza Dąbkowskiego, Agatę Głowacką, Adriana Ruchniewicz, Agatę Achramowicz-Wołodźko, Nicole Jambor, Martę Gawrońską-Nawrot, Damiana Nakoniecznego, Agnieszkę Karska-Prochera, Kamilę Kucharczyk, Łukasza Witeckiego, Bartosza Molińskiego, Jarosława Kudelskiego, Annę Maliszewską, Damiana Kruczek, Piotra Paszkiewicza, Damiana Balcerzak, Malwinę Jaworską, Michała Szatko, Adama Warsińskiego, Bartosza Malinowskiego, Daniela Myszogląd, Adama Szewczyk, Dawida Chodyna, Sylwię Pienta, Tomasza Tobjańskiego, Renatę Kobrzeniecką, Anitę Szczecina, Karolinę Świerczewską-Kordek, Sławomira Chomka, Ilonę Hylińską, Magdalenę Sobczyk, że rozprawa odbędzie się dnia 08-05-2017 r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 105/127 w sali nr I.
Stawiennictwo jest nieobowiązkowe.
POUCZENIE: Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy. Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej pierwszej instancji może wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Pokrzywdzony jeżeli nie wytoczył powództwa cywilnego może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie głównej złożyć wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody.Pokrzywdzony jest obowiązany poddać się oględzinom i badaniom nie połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego.Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.

Miejscowość: Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 08.05.2017

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.