Czwartek 26 kwietnia 2018 Wydanie nr 3713
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II K 85/16 Sąd Rejonowy w Pabianicach
II Wydział Karny
ul. Partyzancka 105/127
95-200 Pabianice

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 12.04.2017

W sprawie: termin posiedzenia sądu

Dotyczy: Marta Kołacińska, Marcin Hałas O treści

Sąd Rejonowy w Pabianicach, Wydział II Karny w sprawie Marcina Hałasa i Marty Kołacińskiej oskarżonych z art. 286 § 1 k.k., sygn. II K 85/16 zawiadamia pokrzywdzonych, to jest: Małgorzatę Adamczewską, Katarzynę Bartosz (poprzednio Juszczak), Alfredę Bielecką, Piotra Brożka, Urszulę Bukowiecką, Henryka Ciesielskiego, Krystynę Czarnecką, Lucynę Denuszek reprezentującą prawa zmarłego pokrzywdzonego Przemysława Denuszek, Marcina Durskiego, Iwonę Tondel reprezentującą prawa zmarłej pokrzywdzonej Haliny Elijasik, Andrzeja Federa, Henryka Furmańczyka, Barbarę Górną, Dorotę Grabowską, Alfredę Gurazda, Marcina Hanczka, Grażynę Jaranowską reprezentującą prawa zmarłego pokrzywdzonego Mariana Jaranowskiego, Justynę Sobczak reprezentującą prawa zmarłej pokrzywdzonej Marioli Janas, Marzannę Kaczmarek, Grażynę Kałużną, Mariannę Fornal reprezentującą prawa zmarłego pokrzywdzonego Jana Karbownika, Beatę Kędziora, Jarosława Klimka, Daniela Komorę, Sylwestra Kowalczyka, Andrzeja Koziara reprezentującego prawa zmarłej pokrzywdzonej Alicji Koziara, Zdzisława Kujawińskiego, Jolantę Kurasińską vel Kurasik, Ewę Lesiak, Annę Leś – Orzeszek, Katarzynę Lewandowską – Dożai, Krzysztofa Ławniczaka, Arkadiusza Malinowskiego, Grzegorza Matiaszczyka, Henryka Melę, Eugeniusza Michałowskiego, Piotra Miniasa, Krzysztofa Nowaka, Krzysztofa Olejniczaka, Wojciecha Orchowskiego, Dorotę Pałkę, Adama Partekę reprezentującego prawa zmarłej pokrzywdzonej Anity Parteka, Beatę Peć, Agnieszkę Piechulską, Andrzeja Pietrzaka, Czesławę Sobutkowską, Cypriana Starczewskiego, Stefanię Staszkiewicz, Ewelinę Stopyra, Elżbietę Strukowską, Małgorzatę Telążkę, Grażynę Tomaszewską, Elżbietę Usiak, Karola Wawrzyniaka, Artura Wiktorowicza, Bogdana Woźniaka, Marka Wypchło, Jana Zambrowicza, Zdzisława Zawiasę o terminie rozprawy w dniu 11 maja 2017 roku, godz. 12:30 s. I, w Sądzie Rejonowym w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 105/127 w Pabianicach. Stawiennictwo jest nieobowiązkowe.
POUCZENIE: Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy. Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego. Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej pierwszej instancji może wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Pokrzywdzony jeżeli nie wytoczył powództwa cywilnego może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie głównej złożyć wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody. Pokrzywdzony jest obowiązany poddać się oględzinom i badaniom nie połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego. Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.

Miejscowość: Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 11.05.2017

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.