Czwartek 26 kwietnia 2018 Wydanie nr 3713
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: VI K 1593/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
VI Wydział Karny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 03.04.2017

W sprawie: termin posiedzenia sądu

Dotyczy: Wieńczysłąw Kowalski i Jacek Sieminiak O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, VI Wydział Karny zawiadamia : Anna Falczewska,Katarzyna Grochocka, Monika Rakowska, Jakub Tomasiuk, Adam Trocha,Krzysztof Zawiszewski, Jarosław Izdebski, Krzysztof Juszczak, Przemysław Ukleja, Jolanta Kłoda - Szeliga, Krzysztof Ryciak, Adam Klimaszewski, Wojciech Hrehorowicz, Mariusz Wewióra, Ewelina Kołodziej, Aleksander Zaborowski, Joanna Wawiórka - Kamieniecka, Paweł Bernat, Elżbieta Majewska- Butowska, Bogdan Ficoń, Piotr Jaszczoł, Bartłomiej Żuławnik, Małgorzata Forkasiewicz, Jarosław Pięta, Krystyna Prysak, Sebastian Gruszka, Elżbieta Bartłewska, Bartłomiej Wicik, Edyta Małkiewicz, Marta Łapa, Grzegorz Królik, Bernadetta Mroczek, Janusz Piękoś,Maerk Możejko, Marta Fabiszak - Latoń, Daniel Chojnacki, Maciej Kuzdra, Marta Kałuza, Mateusz Sorek, Marian Fornagiel, Agnieszka Kwestarz, Bożena Gicala, Damian Krawczyk, Bronisłąw Traczyk, Konrad Dziedziczak, Michał Głogowski, Łucja Głogowska, Bogdan Świtaj, Anna Ostrowska, Krystian Dymny, Anna Grablewska, Wioletta Dobrowolska, Agata Prusinowska, Adam Płotnicki, Anna Sosnowska, Agata Blicharz - Kania, Tomasz Kass, Paulina Szulim, Natalia Grochal, Maciej Gąsiorowski, Jacek Bartczak, Paweł Rząsa, Jacek Markowicz, Dorota Oleksiejuk, Michał Gryszówka, Wojciech Bojanowski, Ewelina Freśko, Krzysztof Orliński, Jacewk Szczechla, Mariola Sawicka, Mateusz Sikorski, Magdalena Jadczak, Jan Hajdel, Łukasz Pater, Mateusz Szkodziński, Katarzyna Fijałkowska, Jowita Jędrzejek, Emilia Mikucka, Włodzimierz Korzecki, Marek Demaniuk, Agnieszka Laszczka, Magda Białkowska, Daria Gruszka, Rafał Markiewicz, Anna Duszyńska, Wojciech Stefaniak, Izabela Sokólska, Jarosław Antoniak, Izabela Drozdowska, Beata Kamzelska, Justyna Sobala, Beata Klimkiewicz, Beata Osipiuk, Adam Burtkiewicz, Jakub Grzebiński, Michał Tagowski, Anna Gorońska, Anna Ścieżko, Grzegorz Kaczyca, Olga Janowska, Dominika Kowalik - Miziniak, Roman Trociński, Artur Trościanko, Przemysław Zawrotny, Mateusz Bartz, Klaudia Hałata, Szymon Rapała, Adam Czapliński, Krzysztof Wachowski, Rafał Grzegorczyk, Stanisław Malec, Marcin Broda, Maciej Klimasiński
jako pokrzywdzonych, że rozprawa przeciwko Wieńczysławowi Kowalskiemu i Jackowi Sieminiakowi oskarżonych z art. 286 § 1 kk i inne odbędzie się 15 maja 2017r. godz. 09:30.
POUCZENIE
Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.
Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.
Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej pierwszej instancji może wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Pokrzywdzony jeżeli nie wytoczył powództwa cywilnego może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie głównej złożyć wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody.
Pokrzywdzony jest obowiązany poddać się oględzinom i badaniom nie połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego.
Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 15.05.2017

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.