Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: I Ns 27/17 Sąd Rejonowy w Raciborzu
I Wydział Cywilny
ul. Nowa 29
47-400 Racibórz

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 15.05.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

O treści

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 1159/16 wydał postanowienie z dnia 11 maja 2017 roku, w którym zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Marszałkowi Województwa Śląskiego - Śląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12819 zł (dwanaście tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Kuźnia Raciborska obręb Turze (0008) oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 163/1, karta mapy 2, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00006224/5, przejętą na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr IFVIII.7570.42.22.2013 z dnia 17 listopada 2016 roku, która to kwota ma zostać wydana na rzecz osób, które udokumentują swój tytuł prawny do wskazanej nieruchomości. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa

Miejscowość: Województwo: śląskie Treść ogłoszenia ważna do: 15.06.2017

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.