Czwartek 19 lipca 2018 Wydanie nr 3797
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 303/15 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 23.05.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

O treści

XVIII Ns 303/15
POSTANOWIENIE
Dnia 19 maja 2017 roku
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie
Przewodniczący: SSR Anna Domarecka
po rozpoznaniu: 19 maja 2017 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi
przy udziale: Barbary Marczyk, Małgorzaty Stańczyk, nieznanych wierzycieli
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:
1. zezwolić Miastu Łódź – Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 35.092,75 zł (trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) tytułem odszkodowania za udział wynoszący 14/48 części we współwłasności działki nr 82 w obrębie G-11, położonej w Łodzi przy ulicy Chrzanowskiej 22,
2. dokonać na okres 6 miesięcy w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, w budynku Urzędu Miasta Łodzi oraz w serwisie internetowym EBOS.pl ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa;
3. ……………………………………………………………………………;
4. ……………………………………………………………………………
5. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.
Wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
Sędzia:

Miejscowość: Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 23.11.2017

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.