Poniedziałek 15 października 2018 Wydanie nr 3885
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 283/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 25.05.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: sprawy z wniosku: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi O treści

Postanowieniem z dnia 23 maja 2017 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił:
1. zezwolić Miastu Łódź – Zarządowi Dróg i Transportu w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 31,73 zł (trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze) tytułem odszkodowania za udział wynoszący 15310/2090508 do nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Gen. Ignacego Prądzyńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 275/124 o powierzchni 12 m2 w obrębie G-22, przejętej pod rozbudowę układu drogowego ulic Jastarnia i Rozwojowa,
2. dokonać na okres 6 miesięcy w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, w budynku Urzędu Miasta Łodzi oraz w serwisie internetowym EBOS.pl ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa;
3. przyznać i wypłacić Annie Zienterskiej - kuratorowi dla nieznanych wierzycieli, pracownikowi XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi - wynagrodzenie w kwocie 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) ze środków wpłaconych na ten cel przez wnioskodawcę,
4. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 25.11.2017

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.