Poniedziałek 15 października 2018 Wydanie nr 3885
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 85/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 25.05.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: sprawy z wniosku: Skarbu Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi O treści

Postanowieniem z dnia 22 maja 2017 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił:
1. zezwolić Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 93,75 zł (dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy) odpowiadającej wartości udziału wynoszącego po 72/2304 części we współwłasności przedmiotowej części nieruchomości przeznaczonej pod budowę obwodnicy miasta Opoczno w ciągu drogi krajowej nr 12, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 374/1 o powierzchni 0,0100 ha, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 września 2016roku, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona uprawnionemu podmiotowi, który wykaże, że w dniu, kiedy decyzja Wojewody Łódzkiego nr 10/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 roku stała się ostateczna, przysługiwało mu prawo do własności nieruchomości,
2. dokonać na okres 6 miesięcy w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, w budynku Urzędu Miasta Opoczno oraz w serwisie internetowym EBOS.pl ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa;
3. przyznać i wypłacić Annie Zienterskiej - kuratorowi dla nieznanych wierzycieli, pracownikowi XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi - wynagrodzenie w kwocie 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi;
4. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 25.11.2017

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.