Poniedziałek 16 lipca 2018 Wydanie nr 3794
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 371/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 26.05.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Miasto Łódź- Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi O treści

Postanowieniem z dnia 9 maja 2017r Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny postanowił:
1. zezwolić wnioskodawcy Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8837,00 zł (osiem tysięcy trzydzieści siedem złotych) tytułem odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez Województwo Łódzkie położoną w obrębie W-40 w Łodzi, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 661/2, z tym zastrzeżeniem, że przedmiot depozytu należy wydać osobom, które wykażą się tytułem prawnym do przedmiotowej działki,
2. dokonać na okres 6 miesięcy w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, w budynku Urzędu Miasta Łodzi oraz w serwisie internetowym EBOS.pl ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa;
3. /…/
4. nakazuje pobrać od Miasta Łódź - Zarządu Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) tytułem nieuiszczonych wydatków poniesionych przez Skarb Państwa – Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w punkcie 3 niniejszego postanowienia,
5. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.
Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu
w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 26.11.2017

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.