Poniedziałek 15 października 2018 Wydanie nr 3885
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 383/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 29.05.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: nieznanych wierzycieli O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi zawiadamia, że w sprawie XVIII Ns 383/16, z wniosku Województwa Łódzkiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi postanawia:
1. zezwolić Województwo Łódzkiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 872 zł (osiemset siedemdziesiąt dwa złote) tytułem nabycia z mocy prawa przez Województwo Łódzkie prawa własności udziału wynoszącego 12/36 części we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Inowłódz, gminie Inowłódz, powiecie tomaszowskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działki numer 2317/1, 2522/4 ,
2. dokonać na okres 6 miesięcy w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, w budynku Urzędu Gminy Inowłódz oraz w serwisie internetowym EBOS.pl ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa;
3. przyznać i wypłacić Ewelinie Matusiak - kuratorowi dla nieznanych wierzycieli, pracownikowi XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi - wynagrodzenie w kwocie 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) ze środków wpłaconych na ten cel przez wnioskodawcę;
4. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Inowłódz Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 03.12.2017

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.