Poniedziałek 17 grudnia 2018 Wydanie nr 3948
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 394/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 14.06.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: nieznanych wierzycieli odszkodowania– dot. nieruchomości położonej w obrębie 24 Smolice, gminie Stryków, powiecie zgierskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka numer 217/9 O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny
w osobie Sędziego S.R. Krzysztofa Kurosza
po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2017r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi
postanawia:
1. zezwolić Skarbowi Państwa – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 22,13 zł (dwadzieścia dwa złote trzynaście groszy) tytułem odszkodowania za nieruchomość (przejętą na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego) ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego, znak GN.V.7570/235/2011/EKo, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona osobie, które wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości oznaczonej nr działek 217/9 odpowiadającej 4/32 części we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie 24 Smolice, gminie Stryków, powiecie zgierskim, województwie łódzkim, tytułem odszkodowania za wywłaszczenie przedmiotowej działki,2. …
3. …
4. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.

Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Smolice Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 14.12.2017

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.