Poniedziałek 16 lipca 2018 Wydanie nr 3794
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: I Ns 780/15 Sąd Rejonowy w Zabrzu
I Wydział Cywilny
ul. 3 Maja 21
41-800 Zabrze

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 20.06.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Fortum Silesia SA w Zabrzu O treści

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Zabrzu w sprawie o sygn. akt I Ns 780/15 w dniu 30 sierpnia 2016 roku wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Fortum Silesia Spółce Akcyjnej w Zabrzu (poprzednio Fortum Zabrze Spółce Akcyjnej w Zabrzu) na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.615,78 zł (sześć tysięcy sześćset piętnaście i 78/100) złotych tytułem ceny przymusowego wykupu 142 akcji imiennych zwykłych serii A Fortum Zabrze S.A. o numerach od 000 910 941 do 000 911 082, która to kwota może zostać wydana:
a) Zbyszkowi Sordylowi,
b) jego następcy prawnemu,
c) albo w przypadku kilku współuprawnionych z akcji opisanych powyżej – wspólnemu przedstawicielowi wskazanemu przez współuprawnionych z akcji na podstawie przepisu art. 333 ust. 2 kodeksu spółek handlowych.
Sąd ustalił ponadto, że kwota 6.615,78 zł (sześć tysięcy sześćset piętnaście i 78/100) złotych może być wydana pod warunkiem, że wnioskodawca wykaże, że jest wierzycielem poprzez:
a) okazanie dowodu tożsamości;
b) oraz w razie nabycia akcji: poprzez okazanie dowodu nabycia akcji, w tym w szczególności w przypadku dziedziczenia okazanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia bądź innego dokumentu równoważnego, jak również działu spadku, jeżeli z przedłożonych dokumentów wynika, że krąg spadkobierców obejmował więcej niż jedną osobę, a w razie gdyby uprawnionym z akcji była więcej niż jedna osoba okazanie upoważnienia do wykonywania praw z akcji wystawionego przez współuprawnionych.

W związku z powyższym wzywa się wierzyciela to jest Zbyszka Sordyla, ostatnio, to jest do dnia 12 czerwca 2008 roku stale zameldowanego pod adresem ul. Tadeusza Kościuszki 89/1 w Chorzowie, a aktualnie nieposiadającego adresu stałego zameldowania lub jego następców prawnych do odbioru złożonej do depozytu kwoty 6.615,78 zł (sześć tysięcy sześćset piętnaście i 78/100) w ciągu trzech lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie depozyt ulegnie likwidacji.

Miejscowość: Zabrze Województwo: śląskie Treść ogłoszenia ważna do: 07.01.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.