Wtorek 16 października 2018 Wydanie nr 3886
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 308/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 10.07.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: nieznanych wierzycieli odszkodowania– dot. nieruchomości położonej w obrębie Gojść – Ważne Młyny, gminie Nowa Brzeźnica, powiecie pajęczańskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działki nr 488/3 i 482/1 O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny
w osobie Sędziego S.R. Moniki Skibińskiej
po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2017r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi
postanawia:

1. zezwolić Województwu Łódzkiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.637,00 zł (cztery tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych) tytułem odszkodowania ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lutego 2017 roku, nr GN-V.7570.1331.2012. WCh, za część nieruchomości nabytej z mocy prawa przez Województwo Łódzkie położonej w obrębie Gojśc-Ważne Młyny, gminie Nowa Brzeźnica, powiecie pajęczańskim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 488/3 o pow. 0,0080 i nr 482/1 o pow. 0,0048 ha z tym zastrzeżeniem, iż przedmiot depozytu należy wydać na rzecz osób, które wykażą się tytułem prawnym do ww nieruchomości wg stanu na dzień 20 października 2011 roku, tj. dzień wydania przez Wojewodę Łódzkiego decyzji Nr 288/11.
2. …
3. stwierdzić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.


Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Gojść - Ważne Młyny Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 10.01.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.