Poniedziałek 19 listopada 2018 Wydanie nr 3920
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns25/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 21.08.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: nieznanych wierzycieli w wysokosci 37 zł za nieruchomości położoną w Łodzi przy ulicy Generała Ignacego Prądzyńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 275/124 o powierzchni 12 m2 w obrębie G-22 O treści

POSTANOWIENIE
Dnia 21 sierpnia 2017 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie
Przewodniczący: SSR Katarzyna Kucharska

po rozpoznaniu: 21 sierpnia 2017 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi
przy udziale: Haliny Rydzyńskiej, nieznanych wierzycieli
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego


postanawia:

1. zezwolić Miastu Łodzi – Zarządowi Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 37 zł (trzydzieści siedem złotych) tytułem odszkodowania za udział wynoszący 17820/2090508 do nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Gen. Ignacego Prądzyńskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 275/124 o powierzchni 12 m2 w obrębie G-22, przejętej pod rozbudowę układu drogowego ulic Jastarnia i Rozwojowa,
2. dokonać na okres 6 miesięcy w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi oraz w serwisie internetowym EBOS.pl ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa;

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 25.02.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.