Środa 12 grudnia 2018 Wydanie nr 3943
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 93/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 28.08.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Skarbu Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi O treści

Postanowieniem z dnia 14 lipca 2017r, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił:
1. zezwolić Skarbowi Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4209,81 zł (cztery tysiące dwieście dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy) tytułem odszkodowania za udział wynoszącego 144/2304 we współwłasności nieruchomości ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego, znak GN.VII./GN.IV/SP.VI.7724/31/A-1/2004/DGa, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona osobie, które wykaże się tytułem prawnym do części nieruchomości oznaczonej nr działki 70/2 o powierzchni 0,2914 ha położonych w 3 miasta Tuszyn, powiecie wschodnim, tytułem odszkodowania za wywłaszczenie przedmiotowej działki;
2. dokonać na okres 6 miesięcy w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi, w budynku Urzędu Gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości oraz w serwisie internetowym EBOS.pl ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa,
3. /…/
4. /…/
5. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem
w sprawie.
Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu
w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 28.02.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.