Środa 16 stycznia 2019 Wydanie nr 3978
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 86/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 31.08.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzi. O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie
Przewodniczący: SSR Krzysztof Kurosz
po rozpoznaniu: 11 sierpnia 2017 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Skarbu Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
przy udziale: Janiny Krzeszewskiej, Bożeny Owczarek, Urszuli Dubińskiej, Zofii Tomczak z d. Rudzińskiej, Tadeusza Tomczyka, Marianny Sadowskiej, Doroty Ziółkowskiej, Krystyny Tomczak, Marcina Tomczaka, Małgorzaty Niewiadomskiej, Grzegorza Tomczaka, Ewy Tomczak, Anny Bartosik, Andrzeja Kazimierza Tomczaka, Andrzeja Stanisława Tomczaka, Janiny Lange, Kazimiery Szczęśniak, Wiesławy Stępińskiej, Roberta Przybysza, Katarzyny Tomczak, Patrycji Tomczak, Lucyny Tomczak, Anny Tomczak, Agnieszki Jabłońskiej, Bartosza Tomczaka, Mateusza Tomczaka, nieznanych wierzycieli
o: zezwolenie
w przedmiocie: złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:
1. zezwolić Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.370,67 zł (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt siedem groszy) tytułem odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Bratoszewice, gminie Stryków oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 322/2 o powierzchni 0,0642 ha, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego nr 19/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r., z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona uprawnionemu podmiotowi, który wykaże, że w dniu, kiedy decyzja Wojewody Łódzkiego nr 19/2008 stała się ostateczna tj. 22 kwietnia 2009 roku, przysługiwało mu prawo własności do przedmiotowej nieruchomości,
2. …;
3. …;
4. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.

Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Bratoszewice Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 28.02.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.