Środa 16 stycznia 2019 Wydanie nr 3978
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 338/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 31.08.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Miasto Łódź-Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi. O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie
Przewodniczący: SSR Joanna Łukaszewicz
po rozpoznaniu: 9 sierpnia 2017 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi
przy udziale:
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:
1. zezwolić Skarbowi Państwa – Zarządowi Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4807 zł (cztery tysiące osiemset siedem złotych) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie W-35 w Łodzi, oznaczoną jako działka nr 177/6 o powierzchni 209 m3, przejętą na rzecz Skarbu, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona osobie, które wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości tytułem odszkodowania za wywłaszczenie przedmiotowej działki;
2. …,
3. …,
4. …,
5. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem
w sprawie.

Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Łódź W-35 Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 28.02.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.