Czwartek 17 stycznia 2019 Wydanie nr 3979
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 125/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 07.09.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

O treści

XVIII Ns 125/16
POSTANOWIENIE
Dnia 31 lipca 2017 roku
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie
Przewodniczący: SSR Joanna Łukaszewicz
po rozpoznaniu: 31 lipca 2017 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Teresy Przytulskiej
przy udziale: Agnieszki Wolskiej
o: złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:
1.zezwolić Teresie Przytulskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1861 złotych (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt jeden złotych) tytułem odszkodowania odpowiadającego równowartości części mieszkania przyznanego Agnieszce Wolskiej,
2.ustalić, że kwota wymieniona w punkcie 1 niniejszego postanowienia ma być wypłacona Agnieszki Wolskiej,
3. …………………………………………………….
4. …………………………………………………….,
5.orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.
Wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 3 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
Sędzia:

Miejscowość: Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 07.03.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.