Niedziela 21 października 2018 Wydanie nr 3891
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II K 373/17 Sąd Rejonowy w Pabianicach
II Wydział Karny
ul. Partyzancka 105/127
95-200 Pabianice

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 06.10.2017

W sprawie: termin posiedzenia sądu

O treści

Sąd Rejonowy w Pabianicach II Wydział Karny w sprawie przeciwko Włodzimierzowi Janecie oskarżonemu o czyn z art. 218 § 1 a kk i art. 218 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk sygn.. akt II K 373/ 17 zawiadamia pokrzywdzonych : Halinę Banaś, Tadeusza Banaś, Janusza Basistę, Jerzego Bukowskiego, Ireneusza Ciepichałę, Tadeusza Cieślaka, Kamila Ciszewskiego, Zdzisława Citakę, Krzysztofa Czapińskiego, Damiana Czyża, Zbigniewa Draba, Grażynę Gabarę , Mariana Gajdę, Mirosława Gajzlera, Tadeusza Gnysa, Przemysława Gołębowskiego, Andrzeja Górskiego, Henryka Hazubskiego, Jacka Jałochę, Jana Janeczek, Kazimierza Janerkę, Tomasza Janetę, Zbigniewa Janiszewskiego, Ireneusza Jarosińskiego, Pawła Jarosińskiego, Grzegorza Kaczmarka, Jana Karcza, Zbigniewa Katurę, Piotra Klimczaka, Annę Klimek, Mariusza Koniecznego, Dariusza Koszelę, Grzegorza Krygiera, Teresę Kucharską ,Zenona Kwapisza, Wiesława Lechmana, Barbarę Magdziarz, Pawła Malinowskiego, Wiesława Mandata, Mieczysława Mieszczakowskiego, Pawła Młynarczyka, Leszka Muchę, Sławomira Patorskiego, Romana Pawlika, Mirosława Piastowicza, Jerzego Pietrzaka, Ryszarda Pinderę, Jerzego Placka, Stefana Prusika, Magdalenę Przybył, Konrada Rżanka, Wiesława Siódmaka, Cezarego Sitarskiego, Dariusza Skłodowskiego, Grzegorza Skolasę, Daniela Smugę, Tadeusza Sowińskiego, Edwarda Srokę, Kazimierz Stężałę, Jana Strzeleckiego, Tomasza Szmytkę, Wiesław Szymczaka, Kazimierza Szymczewskiego, Jacka Telęgę, Zbigniewa Tolksdorfa, Jerzego Wachlę, Alojzego Wielogórskiego, Jana Woszczyka, Jacka Ziembę, że rozprawa odbędzie się w dniu 23.10 2017r. godz. 12.30 w Sądzie Rejonowym w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 105/127 w Sali nr III.
Stawiennictwo jest nieobowiązkowe.
POUCZENIE
Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy. Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego. Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej pierwszej instancji może wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Pokrzywdzony jeżeli nie wytoczył powództwa cywilnego może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie głównej złożyć wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody. Pokrzywdzony jest obowiązany poddać się oględzinom i badaniom nie połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego. Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.

Miejscowość: Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 23.10.2017

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.