Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 305/15 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 06.12.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: nieznanych wierzycieli – dotyczy działki 2/1 o powierzchni 1,7749 ha położonej w obrębie Młodawin Górny, gm. Zapolice, województwie łódzkim O treści

postanawia:
1. podjąć zawieszone postępowanie w sprawie,
2. zezwolić Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 277420 zł (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych) tytułem odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa, część nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi ekspresowej S-8 położonej w obrębie Młodawin Górny, gm. Zapolice oznaczonej jako działka nr 2/1 o powierzchni 1,7749 ha;
3. dokonać na okres 6 miesięcy w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi, w budynku Urzędu Gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości oraz w serwisie internetowym EBOS.pl ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa,
4. przyznać Markowi Karamuzowi - kuratorowi dla nieznanego z imienia i nazwiska właściciela nieruchomości opisanej w p. 1, pracownikowi XVIII wydziału Cywilnego tutejszego Sądu wynagrodzenie w kwocie 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych)
5. wypłacić Markowi Karamuzowi - kuratorowi dla nieznanego z imienia i nazwiska właściciela nieruchomości opisanej w punkcie 1 ze środków Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi kwotę 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem wynagrodzenia przyznanego w punkcie 4 postanowienia,
6. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem
w sprawie.

Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Młodawin Górny Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 09.06.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.