Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 237/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 08.12.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi. O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie
Przewodniczący: SSR Artur Piotr Wewióra
po rozpoznaniu: 8 grudnia 2017 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi
przy udziale: nieznanych wierzycieli
o: zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego
p o s t a n a w i a :
1) zezwolić dłużnikowi Województwu Łódzkiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 676,45 zł. (sześćset siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć groszy) tytułem odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Łódzkie nieruchomości położonej w obrębie Modlna, gminie Ozorków, powiecie zgierskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka numer 138/1 odpowiadającej wartości udziału wynoszącego 5/100 części we współwłasności działki numer 138/1;
2) …;
3) …;
4) orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.

Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 10 lat od złożenia, od upływy 6 miesięcznego okresu w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Modlna Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 08.06.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.