Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 258/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 21.11.2017

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: nieustalonych wierzycieli odszkodowania za część nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi ekspresowej S-8, położonej w obrębie 30 Rzechta, gminie Sieradz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 57/1 ustalonej decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2017 roku O treści

Dnia 21listopada 2017 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie
Przewodniczący: SSR Katarzyna Kucharska

po rozpoznaniu: 21 listopada 2017 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Skarbu Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
przy udziale:
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:

zezwolić Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8 284 złotych (osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote) tytułem odszkodowania za część nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi ekspresowej S-8, położonej w obrębie 30 Rzechta, gminie Sieradz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 57/1 ustalonej decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2017 roku, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona uprawnionemu podmiotowi, który wykaże, że w dniu 20 grudnia 2011 roku, kiedy decyzja Wojewody Łódzkiego nr 235/11 z dnia 1 września 2011 roku stała się ostateczna, przysługiwało mu prawo własności do nieruchomości
Sąd wzywa do odbioru depozytu w terminie 10 lat pod rygorem przejścia praw na rzecz Skarbu Państwa

Miejscowość: 30 Rzechta Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 29.05.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.