Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 136/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 08.01.2018

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

O treści

POSTANOWIENIE
Łódź, dnia 4 stycznia 2018 r.
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodniczący SSR Anna Domarecka
po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2018 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
przy udziale Wiesława Bełdzińskiego, Mirosława Bełdzińskiego, Jadwigi Chrudzimskiej, Heleny Polit
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:
1. odrzucić wniosek w stosunku do Heleny Polit
2. zezwolić Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałowi w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego 766,00 zł (siedemset sześćdziesiąt sześć złotych) tytułem odszkodowania ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku znak: GN.VII.7724/O/1950/09/MA za prawa własności części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 473/1 o powierzchni 0,0011 ha położonej w obrębie S-2 m. Strykowa, powiecie zgierskim województwie łódzkim nabytej z mocy prawa przez Skarb Państwa;
3. ………………………………………………………………………………..;
4. stwierdzić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
Sędzia:

Miejscowość: Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 08.07.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.