Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 307/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 10.01.2018

W sprawie: ustanowienie kuratora

Dotyczy: nieznanych wierzycieli odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Łódzkie nieruchomości położonej w obrębie Kuźnica, gminie Nowa Brzeżnica, powiecie pajęczańskim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 21/1 o powierzchni 0,0026 ha O treści

OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w dn. 9 stycznia 2018 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku:Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi przy udziale Starosty Pajęczańskiego z siedzibą w Pajęcznie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanowił:
1.zezwolić Województwu Łódzkiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 291 zł (dwieście dziewięćdziesiąt jeden złote) tytułem odszkodowania za część nieruchomości ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego, znak GN.V.7570/920/2012/AP z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona osobie, które wykaże się tytułem prawnym do części nieruchomości oznaczonej nr działki 21/1 położonej w obrębie Kuźnica, gminie Nowa Brzeźnica, powiecie pajęczańskim, tytułem odszkodowania za wywłaszczenie przedmiotowej działki;
2.dokonać na okres 6 miesięcy w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, w budynku Urzędu Gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości oraz w serwisie internetowym EBOS.pl ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego,
Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 10.07.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.