Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 293/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 17.01.2018

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

O treści

POSTANOWIENIE
Dnia 16 stycznia 2018 roku
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie
Przewodniczący: SSR Krzysztof Kurosz
po rozpoznaniu: 16 stycznia 2018 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi
przy udziale: nieznanych wierzycieli
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:
1. zezwolić Miastu Łódź – Zarządowi Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 38 759,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych) tytułem odszkodowania przyznanego na rzecz spadkobierców Ryszarda Statkiewicza, w skład której wchodzą ustalone kwoty w wysokości: 29 529,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) za udział w wysokości 51/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy Tuwima 98, obręb W-24, zajętą pod budowę ulicy Wierzbowej na odcinku od ulicy Nowowęglowej do ulicy Tuwima, oznaczonej jako działka nr 231/19 o powierzchni 0,0799 ha, wraz z prawem własności, w takim samym udziale, budynku i innych urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli wyodrębnionych lokali związanych z własnością wyodrębnionych lokali oraz 9230 zł (dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych) za pomieszczenie przynależnie do lokal nr 12 o powierzchni użytkowej 7,70 m2,
2. dokonać na okres 6 miesięcy w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, w budynku Urzędu Miasta Łodzi oraz w serwisie internetowym EBOS.pl ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa;
3. ………………………………………………………………………………..,
4. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.
Sędzia

Miejscowość: Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 17.07.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.