Poniedziałek 18 lutego 2019 Wydanie nr 4011
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 222/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 18.01.2018

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi O treści

Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2018r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił:
1. zezwolić Województwu Łódzkiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 348,75 zł (trzysta czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) tytułem odszkodowania za udział wynoszący ¾ części we współwłasności nieruchomości ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego, znak GN.V.7570/997/2/2012/DGa, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona osobie, które wykaże się tytułem prawnym do udziału w nieruchomości oznaczonych jako działki numer 484/1 o powierzchni 0,0010 ha i numer 1317/1 o powierzchni 0,0020 ha położonej w obrębie Kuźnica, gminie Nowa Brzeźnica, powiecie pajęczańskim, województwie łódzkim, tytułem odszkodowania za wywłaszczenie przedmiotowych działek;
2. /…/;
3. /…/;
4./…/;
5. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.
Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Kuźnica Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 18.07.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.