Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: I Ns 878/17

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.01.2018,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Nadleśnictwo Łosie

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Gorlicach prowadzi pod sygn. I Ns 878/17 z wniosku Skarbu Państwa Nadleśnictwa Łosie postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności do nieruchomości położonej w Banicy, obręb nr 0001 stanowiącej działki ewidencyjne nr 342 o pow. 0,71 ha, nr 343 o pow. 35,09 ha oraz nr 345 o pow. 47,51 ha – ujęte w Rejestrze pomiarowym zalegającym w dokumentach KW nr 2822pod poz.52, gdzie jako posiadacz ujawnione jest Państwowe Gospodarstwo Leśne, a właściciele gruntów, które utworzyły przedmiotowe nieruchomości nie są znani, ponieważ LWH oraz Arkusze posiadłości gruntowych, które utworzyły działki zaginęły.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swoje prawa do przedmiotu wniosku pod rygorem pominięcia.

O ile w tym terminie nikt się nie zgłosi albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane.

Miejscowość: Gorlice, Banica, Łosie
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 25.04.2018