Piątek 19 kwietnia 2019 Wydanie nr 4071
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 271/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 16.02.2018

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: nieustalonych spadkobierców po Franciszku Łatwińskim i Kazimierzu Łatwińskim O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi zawiadamia, że w sprawie XVIII Ns 271/17, z wniosku Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
postanawia:
1. zezwolić Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8024 zł (osiem tysięcy dwadzieścia cztery złote) tytułem odszkodowania za nieruchomość (przejętą na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego) ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego, znak GN.V.7570/2536/2012/KG, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona osobie, które wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości oznaczonej nr działek 116/2 i 144/3 położonych w obrębie 30 Rzechta, gminie Sieradz, województwie łódzkim;
2. dokonać na okres 6 miesięcy w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi, w budynku Urzędu Gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości oraz w serwisie internetowym EBOS.pl ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa,
3. przyznać Ewelinie Matusiak - kuratorowi dla nieznanego z imienia i nazwiska właściciela nieruchomości opisanej w p. 1, pracownikowi XVIII wydziału Cywilnego tutejszego Sądu wynagrodzenie w kwocie 240,00 zł (dwieście czterdzieści złotych)
4. wypłacić Ewelinie Matusiak - kuratorowi dla nieznanego z imienia i nazwiska właściciela nieruchomości opisanej w p. 1, pracownikowi XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ze środków Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi kwotę 240,00 zł (dwieście czterdzieści złotych) tytułem wynagrodzenia przyznanego w punkcie 3 postanowienia,
5. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem
w sprawie.
Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 21.08.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.