Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II K 1123/14 Sąd Rejonowy w Zgierzu
II Wydział Karny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 13.07.2017

W sprawie: wyrok-prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości

Dotyczy: Michał Janiszewski O treści

Sygn. akt II K 1123/14
Dnia 13 lipca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zgierzu, w II Wydziale Karnym, w składzie:
Przewodniczący: Sędzia S.R. Joanna Dębowska
Protokolant: sekr. sąd. Ewelina Franczak, Paulina Więckowska i Kamila Koc
przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zgierzu ---------------------------------------------------
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2016 roku, 28 czerwca 2016 roku, 19 sierpnia 2016 roku, 11 października 2016 roku, 18 listopada 2016 roku, 16 stycznia 2017 roku, 9 marca 2017 roku, 18 kwietnia 2017 roku, 30 czerwca 2017 roku -----------------------------------------------
sprawy Michała JANISZEWSKIEGO, syna Teodora i Wioletty z domu Sobór, urodzonego w dniu 12 kwietnia 1990 roku w Zgierzu, oskarżonego, o to że: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w dniu 20 czerwca 2014 r. w Grotnikach pow. zgierskiego woj. łódzkiego znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażającym się 0,67 mg/1 alkoholu w wydychanym powietrzu i będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgierzu sygn. akt. VI K 637/09 prawomocnego dnia 04 listopada 2009 r. za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym w postaci samochodu marki Mitsubishi o nr rej. EZG7LY9,------------------------
to jest o czyn z art. 178a § 1 i 4 k. k. -------------------------------------------------------------------

1/ oskarżonego Michała Janiszewskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z tą zmianą, iż eliminuje z jego opisu to, iż oskarżony prowadził pojazd mechaniczny będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgierzu sygn. akt. VI K 637/09 prawomocnego dnia 04 listopada 2009 r. za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i przyjmuje, że zachowaniem swym oskarżony wyczerpał dyspozycję art. 178a § 1 k. k. i za to na podstawie art. 178a § 1 k. k. wymierza mu karę 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2/ na podstawie art. 42 § 2 k. k. orzeka wobec oskarżonego środek karny pod postacią zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 ( czterech ) lat; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3/ na podstawie art. 43a § 2 k. k. orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5 000 ( pięciu tysięcy ) złotych; -----------------------------------------------------------------------------------------
4/ na podstawie art. 43b k. k. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści w Internetowym Dzienniku Wyroków i Ogłoszeń Sądowych „Ebos.pl” (www.ebos.pl) na okres 1 ( jednego ) miesiąca; ---------------------------
5/ na podstawie art. 63 § 1 k. k. zalicza na poczet orzeczonej wobec Michała Janiszewskiego kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach 21 i 22 czerwca 2014 roku, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie równoważny jest jednemu dniu kary pozbawienia wolności; --------------------------------------------------------------------------------------------------
6/ na podstawie art. 230 § 2 k. p. k. nakazuje zwrócić oskarżonemu Michałowi Janiszewskiemu dowody rzeczowe w postaci telefonu komórkowego Nokia nr IMEI 351985044627534 oraz telefonu komórkowego Samsung nr IMEI 357508051894484 wraz z kartą SIM sieci Play nr 8948061091000406227, zarejestrowane w Księdze Dowodów Rzeczowych Sądu Rejonowego w Zgierzu pod poz. Ks. Drz. 257/14; -----------
7/ zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 ( stu ) złotych tytułem częściowego zwrotu kosztów postępowania, w pozostałym zakresie zwalnia go od tego obowiązku przejmując koszty te na rzecz Skarbu Państwa. ----------------------------------

Miejscowość: Zgierz Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 26.03.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.