Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II K 894/17 Sąd Rejonowy w Zgierzu
II Wydział Karny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 25.01.2018

W sprawie: wyrok-prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości

Dotyczy: Adam Łysio O treści

Sygn. akt II K 894/17

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 stycznia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zgierzu, w II Wydziale Karnym, w składzie:
Przewodniczący: Sędzia S.R. Joanna Dębowska
Protokolant: st. sekr. sąd. Ewelina Franczak
przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zgierzu Doroty Kuźmy – Słomiak --------------------------------------------------------------------------------------------
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2018 roku -----------------------------
sprawy Adama ŁYSIO, syna Jana i Aleksandry z domu Krakowiak, urodzonego w dniu 26 czerwca 1987 roku w Głownie, oskarżonego o to, że: --------------------------------------------------------------------------
w dniu 25 sierpnia 2017 r. w Głownie, gmina Głowno, pow. zgierskiego, woj. łódzkiego prowadził samochód osobowy m-ki vw Golf o numerze rejestracyjnym EZG59HS w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażającym się wartościami I-szym badaniu 0,71 mg/L, w II-gim badaniu 0,84 mg/L, III-cim badaniu 0,84 mg/L alkoholu w wydychanym powietrzu, a nadto nie zastosował się do decyzji Starosty Zgierskiego nr KM5430/04036.2009 z dnia 11 grudnia 2013 roku o cofnięciu uprawnień kat. B, nr 033080911020 wydanych na druku prawa jazdy seria 01289593 z dnia 16.04.2013 roku, -----------------------------------------------
to jest o czyn z art. 178a § 1 k. k. i art. 180a k. k. w zw. z art. 11 § 2 k. k. --------


1/ oskarżonego Adama Łysio uznaje za winnego zarzucanego mu czynu wypełniającego dyspozycję art. 178a § 1 k. k. i art. 180a k. k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k. k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; -------------------------------------
2/ na podstawie art. 42 § 2 k. k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 5 (pięciu) lat; ---------------------------------------------------------
3/ na podstawie art. 43a § 2 k. k. orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 ( pięciu tysięcy ) złotych; ---------------------------------
4/ na podstawie art. 63 § 1 k. k. zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 25 sierpnia 2017 roku godz. 17:40 do dnia 26 sierpnia 2017 roku godz. 12:30; -----
5/ na podstawie art. 43b k. k. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści na okres 1 (jednego) miesiąca w Internetowym Dzienniku Wyroków i Orzeczeń Sądowych „Ebos.pl” (www.ebos.pl); ------------------------------------------------------------------------------
6/ zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów postępowania.-------------------------------------------------------------------------------

Miejscowość: Głowno Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 09.04.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.