Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II K 109/17 Sąd Rejonowy w Zgierzu
II Wydział Karny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 30.11.2017

W sprawie: wyrok-prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości

Dotyczy: Grzegorz Pietrzak O treści

Sygn. akt II K 109/17

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 listopada 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zgierzu, w II Wydziale Karnym, w składzie:
Przewodniczący: Sędzia S.R. Joanna Dębowska
Protokolant: st. sekr. sąd. Ewelina Franczak
przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zgierzu ---------------------------------------------------
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lipca, 10 października i 24 listopada 2017 roku ---------
sprawy Grzegorza PIETRZAKA, syna Józefa i Janiny z domu Kaźmierczak, urodzonego w dniu 26 kwietnia 1965 roku w Ozorkowie, oskarżonego, o to że: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
w dniu 20 kwietnia 2016 r. w Ozorkowie woj. łódzkiego, będąc wcześniej prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgierzu sygn. akt VI K 555/07 z dnia 08 czerwca 2007 r, kierował w ruchu lądowym samochodem osobowym marki VW Golf o nr rej. EL667GN, będąc w stanie nietrzeźwości, tj. mając stężenie 1.07 mg/1 alkoholu w wydychanym powietrzu i nie zastosował się do decyzji Starosty Zgierskiego o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym w zakresie kat. B sygn. KM.5520/DEC-26/07 z dnia 25 lipca 2007 r.,-------------------------------------------------------------------
to jest o czyn z art. 178a § 1 i 4 k. k. i art. 180a k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.---------------------------------

1/ oskarżonego Grzegorza Pietrzaka uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z tymi zmianami, że eliminuje z jego opisu, iż oskarżony działał będąc wcześniej prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgierzu sygn. akt VI K 555/07 z dnia 08 czerwca 2007 oraz przyjmuje, że czyn ów wyczerpał dyspozycję art. 178a § 1 k. k. i art. 180a k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 178a § 1 k. k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;-----------------------------------------------------------------------------------------------
2/ na podstawie art. 69 § 1 i 2 k. k., art. 70 § 1 k. k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 3 (trzech) lat próby; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3/ na podstawie art. 42 § 2 k. k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres lat 5 (pięciu); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4/ na podstawie art. 43a § 2 k. k. orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 6.000 ( sześciu tysięcy ) złotych; -----------------------------------------------------------------------------------
5/ na podstawie art. 43b k. k. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści w Internetowym Dzienniku Wyroków i Ogłoszeń Sądowych „Ebos.pl” (www.ebos.pl) na okres 1 (jednego) miesiąca; -----------------------------
6/ zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 ( stu ) złotych tytułem częściowego zwrotu kosztów postępowania, w pozostałym zakresie zwalnia go od tego obowiązku przejmując koszty te na rzecz Skarbu Państwa. ---------------------------------

Miejscowość: Ozorków Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 07.04.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.