Czwartek 20 czerwca 2019 Wydanie nr 4133
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II K 666/17 Sąd Rejonowy w Zgierzu
II Wydział Karny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 09.01.2018

W sprawie: wyrok-prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości

Dotyczy: Rafał Wojda O treści

Sygn. akt II K 666/17
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 stycznia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zgierzu, w II Wydziale Karnym, w składzie:
Przewodniczący: Sędzia S.R. Joanna Dębowska
Protokolant: Natalia Winiarz
przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zgierzu ----------------------------------------------
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2018 roku ------------------------------------------------
sprawy Rafała WOJDA, syna Leszka i Zofii z domu Wilk, urodzonego w dniu 19 marca 1984 roku w Głownie, oskarżonego o to, że: ------------------------------
w dniu 9 maja 2017 r. w Głownie, gmina Głowno, pow. zgierskiego, woj. łódzkiego prowadził samochód osobowy m-ki VW Passat o numerze rejestracyjnym EZG AV90
w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażającym się wartościami I-szym badaniu 1,04 mg/L, w II-gim badaniu 1,02 mg/L, alkoholu w wydychanym powietrzu, -------------
to jest o czyn z art. 178a § 1 k. k. -----------------------------------------------------------------------

1/ oskarżonego Rafała Wojda uznaje za winnego zarzucanego mu czynu wypełniającego dyspozycję art. 178a § 1 k. k. i za to na podstawie art. 178 a § 1 k. k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; ------------------------------------------------------------------
2/ na podstawie art. 69 § 1 i 2 k. k. i art. 70 § 1 k. k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu tytułem próby na okres
2 (dwóch) lat; -----------------------------------------------------------------------------------------------
3/ na podstawie art. 42 § 2 k. k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres
5 ( pięciu ) lat; -----------------------------------------------------------------------------------------------
4/ na podstawie art. 43a § 2 k. k. orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 ( pięciu tysięcy ) złotych; ----------------------------------------------------------------------------------
5/ na podstawie art. 63 § 4 k. k. na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zalicza okres rzeczywistego zatrzymania prawa jazdy od dnia 9 maja 2017 roku; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6/ na podstawie art. 43b k. k. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści w Internetowym Dzienniku Wyroków i Ogłoszeń Sądowych „Ebos.pl (www.ebos.pl) na okres 1 (jednego) miesiąca; ---------------------------------------------
7/ zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 ( stu ) złotych tytułem częściowego zwrotu kosztów postępowania, w pozostałym zakresie zwalnia go od tego obowiązku przejmując koszty te na rzecz Skarbu Państwa. -----------------------------------------

Miejscowość: Głowno Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 07.04.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.