Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II K 1257/15 Sąd Rejonowy w Zgierzu
II Wydział Karny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 25.11.2016

W sprawie: wyrok-inne

Dotyczy: Adrian Wodarczyk O treści

Sygn. akt II K 1257/15
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Dnia 25 listopada 2016 roku

Sąd Rejonowy w Zgierzu, w II Wydziale Karnym, w składzie:
Przewodniczący: Sędzia S.R. Joanna Dębowska
Protokolant: st. sekr. sąd. Ewelina Franczak
przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zgierzu Doroty Kuźmy – Słomiak ---------
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2016 roku, 8 czerwca 2016 roku, 27 lipca 2016 roku, 29 września 2016 roku i 17 listopada 2016 roku -----------------------------------------
sprawy Adriana Kazimierza WODARCZYKA, syna Zbigniewa i Anety z domu Wójcik, urodzonego w dniu 17 grudnia 1992 roku w Zgierzu, oskarżonego o to, że: ------------------------------------------------
I. w dniu 30 sierpnia 2015 roku w Ozorkowie woj. łódzkiego kierował w ruchu lądowym samochodem osobowym m-ki VW Golf o nr rej. EZG 16067 znajdując się w stanie nietrzeźwości tj. mając stężenie 0,73 mg/l w wydychanym powietrzu,--------------------
to jest o czyn z art. 178a § 1 k. k. --------------------------------------------------------------
II. w dniu 30 sierpnia 2015 roku w Ozorkowie i Zgierzu woj. łódzkiego będąc w stanie nietrzeźwości znieważył funkcjonariuszy Policji st. asp. Adama Pietruszewskiego i st. post. Arkadiusza Fajfer słowami wulgarnymi powszechnie uznawanymi za obelżywe,-
to jest o czyn z art. 226 § 1 k. k. --------------------------------------------------------------

1/ oskarżonego Adriana Kazimierza Wodarczyka uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie I, wyczerpującego dyspozycję art. 178a § 1 k. k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności; -------------------------------------------------------------------------------------
2/ oskarżonego Adriana Kazimierza Wodarczyka uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie II z tym uzupełnieniem, iż oskarżony znieważył funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, czym wypełnił dyspozycję art. 226 § 1 k. k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności; ---------------------------
3/ na podstawie art. 85 § 1 i 2 k. k. i art. 86 § 1 k. k. wymierzone wobec oskarżonego Adriana Kazimierza Wodarczyka w punktach 1. i 2. niniejszego wyroku kary pozbawienia wolności łączy i wymierza mu karę łączną 11 (jedenastu) miesięcy pozbawienia wolności; ---
4/ na podstawie art. 69 § 1 k. k. oraz art. 70 § 1 k. k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
5/ na podstawie art. 42 § 2 k. k. orzeka wobec oskarżonego środek karny pod postacią zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres lat 3 (trzech);
6/ na podstawie art. 43a § 2 k. k. orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 ( pięciu tysięcy ) złotych; ----------------------------------------------------------------------------------
7/ na podstawie art. 63 § 4 k. k. na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego zatrzymania prawa jazdy począwszy od dnia 30 sierpnia 2015 roku; --------------------------------------------------------------
8/ na podstawie art. 46 § 1 i 2 k. k. orzeka od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego Adama Pietruszewskiego nawiązkę w kwocie 100 (stu) złotych; -----------------------------------
9/ na podstawie art. 43b k. k. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści w Internetowym Dzienniku Wyroków i Ogłoszeń Sądowych „Ebos.pl” (www.ebos.pl) na okres 1 ( jednego ) miesiąca; ------------------------------------------
10/ zwalnia oskarżonego z obowiązku ponoszenia kosztów postępowania w sprawie, koszty te przejmując na rzecz Skarbu Państwa. -----------------------------------------------------------------

Miejscowość: Ozorków Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 07.04.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.