Piątek 19 kwietnia 2019 Wydanie nr 4071
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II K 573/16 Sąd Rejonowy w Zgierzu
II Wydział Karny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 25.04.2017

W sprawie: wyrok-prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości

Dotyczy: Robert Kowalski O treści

Sygn. akt II K 573/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 kwietnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zgierzu, w II Wydziale Karnym, w składzie:
Przewodniczący: Sędzia S.R. Joanna Dębowska
Protokolant: st. sekr. sąd. Ewelina Franczak, Kamil Skrzat
przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zgierzu Ilony Sypniewskiej -----
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2016 roku, 9 lutego 017 roku, 29 marca 2017 roku i 19 kwietnia 2017 roku ---------------------------------------------------------------
sprawy Roberta Zbigniewa KOWALSKIEGO, syna Zbigniewa i Ewy z domu Marciniak, urodzonego w dniu 1 czerwca 1980 roku w Łodzi, oskarżonego, o to że: ---------------------------------------------------------------------------------
I. w dniu 05 kwietnia 2016 r. w miejscowości Łagiewniki Nowe powiatu zgierskiego woj. łódzkiego znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażającym się w ilości 1,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny w postaci skutera marki Wangye o nr rej. EZG VU74 będąc wcześniej prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi z dnia 10 września 2013 r. sygn. akt VI K 1043/13 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym orzeczonym w/w wyrokiem w związku ze skazaniem za przestępstwo, --------------------------------------------------------
to jest o czyn z art. 178a § 1 k. k. w zw. z art. 178 § 4 k. k. ---------------------------
II. w dniu 05 kwietnia 2016 r. w miejscowości Łagiewniki Nowe powiatu zgierskiego woj. łódzkiego udzielił korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 100 zł funkcjonariuszom Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu asp. Konradowi Piekarskiemu i sierż. sztab. Tomaszowi Oleskiemu w związku z pełnieniem przez nich funkcji publicznej oraz działając, aby skłonić ich do naruszenia przepisów prawa polegających na odstąpienie od czynności służbowych związanych z zatrzymaniem osoby podejrzanej o prowadzenie w ruchu lądowym pojazdu mechanicznego w postaci skutera marki Wangye o nr rej. EZG VU74
w stanie nietrzeźwości, ----------------------------------------------------------------------------------
to jest o czyn z art. 229 § 1 k. k. w zw. z art. 229 § 3 k. k. -----------------------------
1/ oskarżonego Roberta Zbigniewa Kowalskiego uznaje za winnego zarzucanego mu czynu, opisanego w punkcie I z tą zmianą, iż eliminuje z jego opisu to, iż oskarżony działał będąc wcześniej prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi z dnia 10 września 2013 r. sygn. akt VI K 1043/13 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym orzeczonym w/w wyrokiem w związku ze skazaniem za przestępstwo i przyjmuje, iż zachowaniem swym oskarżony wyczerpał dyspozycję art. 178a § 1 k. k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;------------------------------------------------------------------------
2/ oskarżonego Roberta Zbigniewa Kowalskiego uznaje za winnego zarzucanego mu czynu, opisanego w punkcie II wypełniającego dyspozycję art. 229 § 1 k. k. w zw. z art. 229 § 3 k. k. i za to na podstawie art. 229 § 3 k. k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;----
3/ na podstawie art. 85 § 1 i 2 k. k. i art. 86 § 1 k. k. wymierzone wobec oskarżonego Roberta Zbigniewa Kowalskiego w punktach 1 i 2 niniejszego wyroku kary pozbawienia wolności łączy i wymierza mu karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;---------------------------------
4/ na podstawie art. 69 § 1 k. k., art. 70 § 1 k. k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby; --------------
5/ na podstawie art. 42 § 2 k. k. orzeka wobec oskarżonego środek karny pod postacią zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 4 (czterech) lat; ----------------------------------------------------------------
6/ na podstawie art. 43a § 2 k. k. orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 ( pięciu tysięcy ) złotych; -------------------------------------------------
7/ na podstawie art. 43b k. k. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści w Internetowym Dzienniku Wyroków i Ogłoszeń Sądowych „ebos.pl” (www.ebos.pl) na okres 1 (jednego) miesiąca; -------
8/ zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 (stu) złotych tytułem częściowego zwrotu kosztów postępowania, w pozostałym zakresie zwalnia go od tego obowiązku, przejmując koszty te na rzecz Skarbu Państwa; -----

Miejscowość: Łagiewniki Nowe Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 07.04.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.