Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 216/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 12.03.2018

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie
Przewodniczący: SSR Krzysztof Kurosz

po rozpoznaniu: 20 listopada 2017 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Skarbu Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
przy udziale: Stanisławy Ogłuszki, Wacława Goździka
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:
1. zezwolić Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 13.379,00 zł (trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) tytułem odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2010 roku, znak: GN.VII/7724/103/K/09/EM, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona osobie, która wykaże prawo własności do nieruchomości położonej w obrębie 21 Zawada, gminie Tomaszów Mazowiecki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1442/24 o powierzchni 0,0499 ha według stanu na dzień 12 marca 2010 roku,
2. …;
3. …;
4. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.

Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 10 lat od złożenia, od upływy 6 miesięcznego okresu w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Zawada Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 12.09.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.