Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 104/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 12.03.2018

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Wojewóztwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich s siedzibą w Łodzi O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodniczący SSR Anna Domarecka
po rozpoznaniu w dniu 6 października 2017 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi
przy udziale
o: zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:
1. zezwolić Województwu Łódzkiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11.255,00 zł (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych) tytułem odszkodowania ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 2 lutego 2017 roku znak: GN-V.7570.1050.2.2013.WCh, za prawa własności nieruchomości nabytej z mocy prawa przez Województwo Łódzkie położonej w obrębie Inowłódz, gminie Inowłódz, powiecie tomaszowskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działki numer 2565/4.
2. …;
3. stwierdzić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.


Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 10 lat od złożenia, od upływy 6 miesięcznego okresu w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Inowłódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 12.09.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.