Środa 26 czerwca 2019 Wydanie nr 4139
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 300/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 15.03.2018

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie
Przewodniczący: SSR Monika Skibińska

po rozpoznaniu: 13 marca 2018 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
przy udziale: nieznanych wierzycieli
o: zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

postanawia:
(1) zezwolić wnioskodawcy ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego 277 883,12 zł (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote dwanaście groszy) tytułem wypłaty z tytułu umorzenia 2.752 (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) certyfikatów inwestycyjnych nieposiadających formy dokumentu wyemitowanych przez Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl w likwidacji objętych przez Dominikę Furtak zmarłą w dniu 29 czerwca 2015 roku, z tym zastrzeżeniem, iż przedmiot depozytu należy wydać spadkobiercy zmarłej Dominiki Furtak w części odpowiadającej udziałowi w spadku ;
(2) …;
(3) ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.


Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat od złożenia, od upływy 6 miesięcznego okresu w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 15.09.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.