Środa 26 czerwca 2019 Wydanie nr 4139
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 340/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 29.03.2018

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: nieznanych wierzycieli odszkodowania za nieruchomość oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 34/1, 77/1, położonej w obrębie Dęba, gminy Poświętne, powiatu opoczańskiego, województwa łódzkiego; O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny
w osobie Sędziego S.R. A.P. Wewióry
po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2018r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Województwa Łódzkiego
postanawia:
1) zezwolić dłużnikowi Województwu Łódzkiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 959,33 zł. (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści trzy grosze groszy) tytułem odszkodowania za nabycie z mocy prawa własności 1/3 części we współwłasności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 34/1, 77/1, położonej w obrębie Dęba, gminy Poświętne, powiatu opoczańskiego, województwa łódzkiego;
2)….
3) …..
4) orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.

Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: w obrębie Dęba Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 31.08.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.